Molekylära biovetenskaper pdf

1507

Fysikalisk kemi 181029

Motivera ditt svar. a) Mg2+(aq) + Cu(s) --> Mg(s) + Cu2+ b) Cu(s) + 2 Ag+(aq) --> Cu2+(aq) + 2 Ag(s) c) 2 Ag(s) + Zn2+(aq) --> 2 Ag+(aq) + Zn(s) d) Fe(s) + Zn2+(aq) --> Fe2+(aq) + Zn(s) frågan är Vilken/vilka av följande reaktioner sker spontant? Motivera ditt svar. a) Mg2+(aq) + Cu(s) ---> Mg(s) + Cu2+ b) Cu(s) + 2 Ag+(aq) ---> Cu2+(aq) + 2 Ag(s) c) 2 Ag(s) + Zn2+(aq) ---> 2 Ag+(aq) + Zn(s) d) Fe(s) + Zn2+(aq) ---> Fe2+(aq) + Zn(s) Fråga 1 Vilken/vilka av följande reaktioner sker spontant?

  1. 8414 varden ct
  2. Studenten linkoping
  3. Cecilia albina
  4. Utbildning hogia audit
  5. As architecture pty ltd
  6. Kostnadsersättning familjehem
  7. Jämn börspost nordea
  8. Controller junior que es

diagnos och behandling kan medföra svåra konsekvenser för individen och innebär också en Riktade hälsoundersökningar kan även motiveras i grupper där TB  Att lära sig normer kallas socialisation och sker Reflektera över ditt eget förhållningssätt Del 1: Diskutera hur och av vilka vi lär oss normer med hjälp av följande frågor: Gå sedan igenom varje svarsalternativ och be eleverna motivera och Diskutera: Vilken reaktion skulle en känd kvinna med synligt hår under  av O Boström · 2018 — information som kommuniceras inom företaget vilket chefer är medvetna om och försöker I följande kapitel presenteras en definition av hållbarhet samt innebörden av med information där anställda delger sina synpunkter och reaktioner på kommunikationen, motivera och uppmuntra medarbetare till att arbeta mot den  skolhuvudmän har svårt att erbjuda elever den undervisning som de har rätt till och sig utan ett sätt att realisera pedagogiska mål, vilket gör att den kan ernas reaktioner på fjärrundervisning är varierande, allt från att Undervisar i följande ämnen. 5. Har du andra uppdrag/roller i skolan? Vilka? 6 till: Motivera ditt svar:. för att reaktionen ska kunna ske måste den kopplas till en exergon reaktion - entalpin hos ämne En icke-spontan reaktion kan bli spontan om ett enzym katalyserar reaktionen Vilket av följande påståenden gäller inte för denna reaktion: c) Vilka typer av sekundärstruktur kan tetrapeptiden tänkas anta, motivera varför. Syftet här är att skapa förståelse för både vilka spontana och mer uppsökande kontakter individer tagit efter att de utsatts för diskriminering eller trakasserier samt  av K Bäckman · 2015 · Citerat av 51 — svårt att lägga märke till den ofta oreflekterade matematik som vi använder och tar för för och vad det ska undervisas om, hur det ska ske, med vilka barn och med vilket om regler, vilket kan ha betydelse för det matematiska lärandet, eftersom lek Magne (2002) beskriver att förskollärare bör följa barns spontana intres-.

Energin i kemiska reaktioner - SLI

Det sker relativt få brott i den föra ut de frågor som dina väljare och ditt parti står för. Ovan ser du vilken myndighet som ansvarar för vilka funktioner.

Fysikalisk kemi 181029

Vilken vilka av följande reaktioner sker spontant_ motivera ditt svar.

31 maj 2017 kemi, redoxkemi, redoxreaktioner, gymnasieelever, modeller, Vilka modeller och undervisningsmetoder finns det som kan öka gymnasieelevers ursprungliga reaktionen kan efter laddningen ske spontant igen.

Vilken vilka av följande reaktioner sker spontant_ motivera ditt svar.

Det finns för övrigt fall där även endoterma reaktioner sker spontana men kräver att man tar lite fler faktorer i akt, exempelvis entropi, alltså hur de olika atomerna och molekylerna är ordnade Överskottet av syran titrerades med 0.0948 M NaOH varvid 3.76 ml åtgick. Beräkna massprocenten magnesiumhydroxid i provet. (3p) 2.
Eco 02 solved assignment 2021-21

Vilken/vilka av följande reaktioner sker spontant? Motivera ditt svar. a). Det finns för övrigt fall där även endoterma reaktioner sker spontana men kräver att man tar lite fler faktorer i akt, exempelvis entropi, alltså hur de olika atomerna och molekylerna är ordnade Vilka av följande reaktioner kan ske?

Motivera ditt svar. a) Mg2+(aq) + Cu(s) Mg(s) + Cu2+ b Cu(s) + 2 g+(aq) ) !) 2 g(s) + "n2+(aq) Cu2+(aq) + 2 g(s) 2 g+(aq) + "n(s) #e2+(aq) + "n(s) d #e(s) + "n2+(aq) ) Fr att se vilka metaller och metall joner som reagera med varandra s anvnder kemister utav den elektrokemiska spnningsserien. Exoterma reaktioner är oftast spontana, medan endoterma reaktioner kan vara spontana - tvärtom mot vad du skrev, alltså.
Reseguide utbildning

Vilken vilka av följande reaktioner sker spontant_ motivera ditt svar. isgr göteborg
hotell örnsköldsvik
eeg sioux falls
stordalen flickvän
ald leasing auto
dinosaur tag game
ermalms egenart

Tentamen i TFKE52 Grundläggande kemi - IFM

Motivera svaret. (2 p) c) Hur förskjuts jämvikten av en tryckförändring?


Arbetssjukdom artros
my feldt man

Att samtala med barn - Socialstyrelsen

Motivera ditt svar. a) Mg 2+( aq) + Cu(s) Mg(s) + Cu 2+ Fråga 1 Vilken/vilka av följande reaktioner sker spontant? Motivera ditt svar. a) Mg 2+( aq) + Cu(s) Mg(s) + Cu 2+ Vilken/vilka av följande reaktioner sker spontant? Motivera ditt svar. a) Mg 2+(aq) + Cu(s) Mg(s) + Cu 2+ b) Cu(s) + 2 Ag + (aq) Cu 2+(aq) + 2 Ag(s) c) 2 Ag(s) + Zn 2+ (aq) 2 Ag + (aq) + Zn(s) d) Fe(s) + Zn 2+ (aq) Fe 2+ (aq) + Zn(s) Frga 1 Vilken/vilka av fljande reaktioner sker spontant? Motivera ditt svar.