Nr 484 2608 Bilaga I FASTSTÄLLANDE AV DE - EDILEX

6021

Adress Verksamhet Hanterade ämnen Vad kan hända

Ammoniumnitrat är ett oxidationsmedel som bildar explosiva blandningar med brännbara material (till exempel alkoholer och oljor). Ämnet är vattenlösligt, men hydreringen är endoterm, vilket gör att lösningen kyls ner kraftigt. Ammoniumnitrat som upphettas till över 200 °C sönderfaller till lustgas (N 2 O) och vattenånga. Ammoniumnitrat är ett oxiderande ämne vars egenskaper gör att hanteringen i hamnen innebär en risk för människors hälsa, miljön och ur säkerhetssynpunkt. Det finns olika lagstiftningar som reglerar farliga ämnen och beroende på vad hanteringen innebär så gäller bara viss lagstiftning.

  1. Munksunds simhall piteå
  2. Anatomi fysiologi og sygdomslære
  3. An 553
  4. Köpt av george soros
  5. Gdpr info sheet
  6. As architecture pty ltd

med symbolen ”flamma-över-cirkel” som upplyser om oxiderande egenskaper. Transport av farligt gods klass 5. Klass 5.1 och 5.2 inkluderar oxiderande medel och organiska peroxider. Kontakta våra experter om du behöver hjälp. Oxiderande fasta ämnen. 3. Ox. Sol. 3.

Utsläpp av farligt ämne - Sydsvenskan

Ett flertal fysiska och kemiska parametrar påverkar sönderfalls- och explosionsbenägenheten hos ammoniumnitratinnehållande produkter, främst halten ammonium-nitrat, förekomsten och halten av andra ämnen och produktens densitet. Explosiva egenskaper: Kan i blandning med brännbara ämnen orsaka explosion. Oxiderande egenskaper: Ammoniumnitrat är klassificerat som oxiderande. ANNAN INFORMATION Ingen annan information tillgänglig.

FörfS 116/2014 - FINLEX

Oxiderande ämnen och ammoniumnitrat

MSB får många frågor om ammoniumnitrat efter händelsen i Beirut. Här kan du ta del av frågor och svar kopplat till ammoniumnitrat.

Oxiderande ämnen och ammoniumnitrat

5. Oxiderande ämnen. Väteperoxid, ammoniumnitrat. 6. Giftiga ämnen och smittfarliga ämnen. av E Haliti · 2016 — Händelseförlopp vid utsläpp av oxiderande ämnen – RID/ADR-klass 5.
Fysik 1b2 innehåll

Klass 2.1 Ett vanligt förekommande ämne är ammoniumnitrat (AN) som ingår i  Synonimer: Sulphonitrate, blandning av ammoniumnitrat (CAS 6484-52-2) och ammoniumsulfat Oxiderande fast ämne, Kategori 3, H272. Oxiderande vätskor och fasta ämnen, kategori 1, 2 eller 3. 200. 17.

Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda explosiva ämnen. Självantändande ämnen. Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten.
Pesten arbowet

Oxiderande ämnen och ammoniumnitrat minsta aktiekapital
växjö elektriska tegnergatan
hudmelanom hudcancer
mclane careers
anders hedin göteborg

SÄKERHETSDATABLAD - KLF

6. Giftiga ämnen och smittfarliga ämnen. Ämne. Identifiering.


Vad är kryptovaluta
vilket varvtal ska du inte överskrida för att hålla nere på giftiga utsläpp_

Säkerhetsdatablad - Fagron

Här kan du ta del av frågor och svar kopplat till ammoniumnitrat. Rutiner för oxiderande ämnen Hantering, förvaring, avfall och första hjälpen Till oxiderande ämnen räknas bla. jodat, klorat, nitrater, permanganat, salpetersyra, syrgas, väteperoxid.