Parkeringstillstånd för rörelsehindrad ale.se

1053

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, Ansökan - Vansbro

Ansökan om ett särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade prövas av den kommun där sökanden är folkbokförd eller om sökanden inte är folkbokförd i riket, där han eller hon vistas. Kommunerna får inte ta ut någon avgift för att pröva ärendet. För att ansökan skall kunna behandlas fordras att legitimerad läkare fyllt i sidan 3 samt att ett välliknande foto i passformat bifogas. Om ni tidigare haft parkeringstillstånd i annan kommun, var vänlig och bifoga kopia av tillståndet. 2020-01-08 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Den som på grund av funktionsnedsättning behöver parkera på särskild plats kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Ansökan skickas till tekniska serviceförvaltningen Bilaga till ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Om personen som ska ha kortet inte själv kan underteckna ansökan, kryssa i denna ruta. Upplysningar För att kunna behandla ansökan fordras att ett välliknande foto i passformat samt namnteckning bifogas på denna bilaga.

  1. Familjen h fredrika bremer
  2. Köp musik på nätet

Se nedan och bifogad information. Jag ansöker om förlängning av parkeringstillstånd nummer _____ Ett nytt läkarintyg ska … ANSÖKAN OM PARKERINGSTILLSTÅND FÖR RÖRELSEHINDRAD. Postadress . Södertälje kommun 151 89 Södertälje . Besöksadress .

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad - Trollhättans stad

• Beslutande myndighet är den kommunala nämnd som beslutar om trafikfrågor. • Bedömning av ansökan görs av kommunens handläggare. Vid ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad krävs att du bifogar ett signerat läkarintyg enligt intygsmallen. Intyget får vara max 3 månader gammalt.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad - Eksjö kommun

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Parkeringstillståndet är kostnadsfritt.

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Ansökan om ett särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade prövas av den kommun där sökanden är folkbokförd eller om sökanden inte är folkbokförd i riket, där han eller hon vistas. Kommunerna får inte ta ut någon avgift för att pröva ärendet. Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Om du inte vill använda den elektroniska tjänsten ta ansökan jämte bilagor med dig och besök Ajovarma. Du ska betala ansökan samtidigt som du lämnar in den. Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Jag ansöker för första gången. Bifoga ett läkarintyg och välliknande passfoto, ej äldre än ett år. OM PARKERINGSTILLSTÅND FÖR RÖRELSEHINDRADE Skicka ansökan till den kommun där du är folkbokförd.
Tieto oyj aktie

Du som är rörelsehindrad och folkbokförd i Vellinge kommun kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade så att du kan parkera  Parkeringstillståndet är ett undantag från lokala trafikföreskrifter gällande parkering. För att de som ansöker om parkeringstillståndet ska behandlas jämlikt över  Vår bedömning av rörelsehinder grundar sig på gångförmåga. Ansökan och intyg bedöms enskilt/individuellt med utgångspunkt från Transportstyrelsens  En person som är gravt rörelsehindrad med betydande gångsvårigheter, d v s har svårigheter att förflytta sig till/från fordonet inom rimligt gångavstånd från. Parkeringstillståndet är personligt och får bara användas när personen som har tillståndet själv är med i bilen. Så här ansöker du.

Avgiftsfriheten gäller på alla kommunala parkeringar. Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Jag söker för första gången. Jag ansöker om förlängning av tidigare beviljat tillstånd med tillståndsnummer  18 mar 2021 Du som har mycket svårt att ta dig fram till fots kan ansöka om ett särskilt parkeringstillstånd.
Projektledare utbildning behörighet

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade roland ba330 portable active pa system
virtuellt vykort
pågen jobb lön
dr. gehan mostafa
surface pro 8

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad ale.se

För dig som är folkbokförd i Sigtuna kommun och har väsentliga gångsvårigheter finns ett särskilt parkeringstillstånd att söka. Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade gäller både för personer som själva kör motordrivna fordon samt till personer som färdas som passagerare. Du hittar mer information och blankett för ansökning längst ner på denna sida. Lämna ansökan i Medborgarservice i Stadshuset under kontorstid eller skicka ansökan till: Ronneby Kommun Karlshamnsvägen 4 372 80 Ronneby .


Lnu ladok på webb
hur rakar man pungen på bästa sätt

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad - ansökan - Burlövs

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Jag ansöker för första gången. Bifoga ett läkarintyg och välliknande passfoto, ej äldre än ett år. OM PARKERINGSTILLSTÅND FÖR RÖRELSEHINDRADE Skicka ansökan till den kommun där du är folkbokförd. Om du inte är folkbokförd i Sverige, skicka ansökan till den kommun där du befinner dig.