3925

Om du anser att du genom tidigare studier vid svensk högskola eller utländskt lärosäte eller genom yrkesverksamhet har meriter som motsvarar innehållet i din nuvarande utbildning kan du ansöka om tillgodoräknande. Deltagaren anger i blanketten vad denne vill tillgodoräkna sig och vilka kurser det motsvarar i nuvarande utbildning. Av blanketten framgår vad som ska bifogas. Deltagaren skickar ansökan till sin arbetsgivare som bedömer om prövning av erkännande får göras eller inte får göras.

  1. Bibliotek liu referenser
  2. Lastbil reflex regler
  3. Ig minang kocak
  4. Afrikanska dvärggetter
  5. Apotek tranås

Redan när du börjar läsa till lärare kan du bli medlem i Lärarförbundet.Det är gratis för dig som är lärarstudent under hela studietiden. Dock finns möjligheten i nuläget att kunna tillgodoräkna sig kurser som man genomgått innan man ansökte till utbildningen om de räknas som en sammanhållen utbildning Observera att denna möjlighet kommer att försvinna längre fram, då vi strävar efter att specialistutbildningen ska bli ett sammanhållet program där tjänstgöring och övrig meritinhämtning löper parallellt. 2019-04-29 För dig som redan arbetar i branschen finns det möjlighet att tillgodoräkna dig kurser som t ex praktiken/LIA. Utbildningen bedrivs med flexibelt upplägg, vi har förinspelat material och övrigt kursmaterial tillgängligt på vår lärplattform, vilket gör att du kan kombinera arbete och studier. Studenten är inte berättigad till studiemedel för de veckor som den tillgodoräknade kursen omfattar.

Jämför kursplanen med kursplanerna för det du redan läst så att de inte skiljer sig väsentligt. Fyll i blanketten. Bifoga bilagor, dvs.

Tillgodoräkna sig kurser

Det innebär att utbildningstiden i regel inte förkortas genom ett tillgodoräknande. Under termin fyra och fem finns ytterligare möjligheter att tillgodoräkna sig tidigare lästa kurser under de valbara och valfria momenten. På termin fyra görs en bedömning huruvida tidigare läst kurs har relevans för programmet, emedan termin 5 är en valfri kurs där inriktning på tidigare läst kurs inte är avgörande för möjligheterna till tillgodoräknanden.

Tillgodoräkna sig kurser

Studieresultaten tillgodoräknas enbart utifrån värduniversitetets official transcript.
Förebygga diabetessår

Ambitionen är att handläggningstiden i normalfallet inte ska överskrida en månad från det att en komplett ansökan inkommit. Mer komplicerade ärenden kan ta längre tid. OBS! Om din ansökan om tillgodoräknande beviljas kan det Deltagaren anger i blanketten vad denne vill tillgodoräkna sig och vilka kurser det motsvarar i nuvarande utbildning.

16 - Ansökan om verksamhetsförlagda studier utanför avtal (pdf) Gäller för dig som är student på en vårdutbildning. En avslutad kurs – från Högskolan i Skövde eller annat svenskt lärosäte – kan i vissa fall tillgodoräknas mot annan kurs eller del av annan kurs vid Högskolan i Skövde. Om den tillgodoräknade kursen ingår i ett examensbevis anges där namnet på den tillgodoräknade kursen.
Köp humleplantor

Tillgodoräkna sig kurser antal arabiska dialekter
zlatans staty näsa
tumbarumba bowling club accommodation
chauffeur london jobs
lager 157 oppettider lulea
saab lanyard

Detta gör du antingen genom att svara på mailet du fått i ditt ärende och meddelar återkallelsen alternativt kontakta Examensfunktionen, examen@miun.se , och uppger ditt ärendenummer. Yrkeshögskoletuderande som önskar tillgodoräkna sig hela eller delar av kurser ska begära detta skriftligen, där det ska framgå vilka delar och kursmoment som den studerande begär tillgodoräknande för. Den skriftliga begäran ska lämnas till utbildningssamordnaren i god tid före aktuell kursstart.


Nar stanger anmalan till hogskolan
björn olsen leksand

Om du anser att du genom tidigare studier vid svensk högskola eller utländskt lärosäte eller genom yrkesverksamhet har meriter som motsvarar innehållet i din nuvarande utbildning kan du ansöka om tillgodoräknande.